Aktualności

Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”

Spółka Hawe S.A. jako spółka matka spółki Hawe Budownictwo w ramach powstałej spółki celowej Palama Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pomyślnie przeszła pierwszy etap przetargowy tj. złożenie wniosków o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu i została zakwalifikowana do kolejnego etapu, tj. dialogu konkurencyjnego dla postępowania pn: „Internet dla Mazowsza”. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową na terenie województwa mazowieckiego. W ramach umowy ma powstać szerokopasmowa infrastruktura światłowodowa, która będzie umożliwiała rozwój usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej, zapewniając mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z terenu Województwa … Czytaj dalej

 

Partnerstwo publiczno – prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem oraz usług szkoleniowych, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie

  W wyniku przeprowadzonego przetargu na Partnerstwo publiczno – prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem oraz usług szkoleniowych, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. została wybrana na wykonawcę przedmiotowych prac. Właścicielem spółki ORSS jest Hawe S.A. Hawe Budownictwo w ramach tego zadania zrealizuje prace projektowe i budowlane na 5 Obszarach Inwestycyjnych na łączną wartość 75 mln zł netto.

 

Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III – wraz z punktem hot – spot

  Spółka Hawe Budownictwo w dniu 26 marca 2013r. podpisała z Miastem Zabrze umowę opartą na FIDIC-u na budowę Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III wraz z punktem hot spot. Wartość II i III etapu inwestycji wynosi 15 mln zł netto, a całego projektu 18 mln zł netto. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci szerokopasmowej w Zabrzu wraz z utworzeniem punktu hot spot. W ramach zamówienia zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN). W zakres zamówienia wchodzi nowobudowana sieć szkieletowa (11,7 km), nowy węzeł sieci szkieletowej, nowobudowana … Czytaj dalej

 

Utrzymanie i aktywacja usług sieci Internetia przez okres minimum 18 miesięcy

  Spółka Hawe Budownictwo w dniu 25 marca 2013r. zawarła z spółką Internetia Sp. z o.o. umowę na utrzymanie i aktywację usług sieci Internetia przez okres minimum 18 miesięcy. Umowa obejmuje prace z zakresu aktywacji oraz prace instalacyjno-montażowe (przyłączy abonenckich) w istniejących sieciach telekomunikacyjnych Internetii sp. z o.o. umożliwiające rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów w technologii ETTH (Ethernet to the Home) na obszarze m. Wrocław, Siechnice, Jelcz-Laskowice, Poznań i Leszno. Jeżeli żadna ze stron po tym okresie nie wypowie Umowy wówczas zostanie ona automatycznie przekształcona w Umowę na czas nieoznaczony na dotychczas obowiązujących warunkach. Przychody z tytułu usług … Czytaj dalej

 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie

Spółka Hawe S.A. jako spółka matka spółki Hawe Budownictwo w ramach powstałej spółki celowej Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pomyślnie przeszła pierwszy etap przetargowy tj. złożenie wniosków o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu i została zakwalifikowana do kolejnego etapu, tj. dialogu konkurencyjnego dla postępowania pn: Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest zaprojektowanie i wybudowanie szkieletowej i dystrybucyjnej sieci szerokopasmowej oraz utrzymanie i zarządzanie tą siecią, … Czytaj dalej

 

Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla Miasta Zawiercia.

Spółka Hawe Budownictwo w dniu 11 października 2012r. podpisała z Miastem Zawiercie umowę na Budowę publicznej sieci szerokopasmowej dla Miasta Zawiercia. Wartość inwestycji wynosi 1,2 mln zł netto. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej o łącznej długości 5 km. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie miejskiej sieci szerokopasmowej, na którą składają się sieć optyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pomieszczenia węzłów, szafy jak również urządzenia aktywne lokalizowane w węzłach Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zakończenie prac przewidywane jest do września 2013r.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa struktury kablowej sieci w ramach projektu: „Be Fair – internet jako dobro wspólne – Budowa sieci szerokopasmowej w Bolesławcu.

Spółka Hawe Budownictwo w dniu 10 września 2012r. podpisała z Gminą Miejską Bolesławiec na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę struktury kablowej sieci w ramach projektu: „Be Fair – internet jako dobro wspólne – Budowa sieci szerokopasmowej w Bolesławcu. Wartość inwestycji wynosi 1,7 mln zł netto. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej o łącznej długości 16,5 km. W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację projektową i na podstawie tego wybudować sieć składającą się z mikrokanalizacji i mikrokabli światłowodowych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu … Czytaj dalej

 

SILESIANET – BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: MIASTO ZABRZE: Budowa sieci szerokopasmowej w Zabrzu Etap I

  Spółka Hawe Budownictwo w dniu 17 sierpnia 2012r. podpisała z Miastem Zabrze umowę oparta na FIDIC-u na wykonanie prac budowlanych dla Projektu pn.: „SILESIANET – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze”. Wartość inwestycji wynosi 2,9 mln zł netto. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie sieci szerokopasmowej o łącznej długości 19 km, w tym: budowa rurociągu kablowego w technologii mikrokanalizacji, budowa studni kablowych, wciąganie mikrokabli światłowodowych. Zamawiającym w imieniu Miasta Zabrze jest Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zakończenie prac przewidywane jest … Czytaj dalej

 

Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim

Spółka Hawe Budownictwo w dniu 2 kwietnia 2012r. podpisała z Hawe Telekom (uczestnik konsorcjum: TP Teltech i Hawe Telekom) umowę na budowę sieci szkieletowo – dystrybucyjnej na terenie Białych Plam w województwie lubuskim (Lubelska Sieć Szerokopasmowa). Wartość inwestycji wynosi 22 mln zł netto. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie, wraz z dostawa materiałów Infrastruktury sieci szerokopasmowej na obszarze województwa lubuskiego na terenie powiatu żagańskiego, żarskiego, świebodzińskiego i międzyrzeckiego. Łączna długość sieci do wybudowanie wynosi 330 km. Zamawiającym w imieniu Województwa Lubuskiego jest Telekomunikacja Polska S.A. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach lubelskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 … Czytaj dalej

 

Hawe Budownictwo serwisuje sieć Dialogu

Od 01.05.2011r. do 30.04.2014r. HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. wykonuje usługi usuwania Uszkodzeń, utrzymania i eksploatacji Infrastruktury teletechnicznej oraz Sieci energetycznej Telefonii DIALOG S.A.  na obszarze HOST-a Elbląg, Wrocław, Zielona Góra, Bielsko – Biała, Lubin, Łódź, Wałbrzych i Jelenia  Góra szacunkowa wartość zadania w całym okresie trwania umowy wynosi ponad 30 mln zł, co daje 10 mln zł.

 

Budowa sici PON dla Dialogu w Legnicy

Od kwietnia 2011r. spółka podpisała umowę z Telefonią DIALOG S.A. na budowę sieci PON w Legnicy. Zadanie obejmuje budowę sieci na obszarze dwóch węzłów LG039 – etap I i LG041 – etap III.  

 

Prace elektronergetyczne na Dolnym Sląsku

W trzecim kwartale 2011r. HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. podpisało kilka umów na budowę oświetlenia ulicznego na terenie województwa dolnośląskiego. Zadania te pozyskano w wyniku postępowań przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Są to zadania tj.: „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Legnicy”- oświetlenie ulicy K. Miarki – Zarząd Dróg Miejskich Legnica, „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiśniowej w Czernicy”, „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Cichy Kącik na działkach nr 246, 247/4, 402, 405/2, 408/1 w Kamieńcu Wrocławskim”, „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Polnej (dz. nr 269, 283/63) w Chrząstawie Małej, gmina Czernica” – Gmina Czernica, „Oświetlenie drogowe ulicy S. Żeromskiego i ul. … Czytaj dalej

 
 
Created by 813
Kontakt
Close

Serwis www.hawe-budownictwo.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.hawe-budownictwo.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „polityce prywatności”.

Zamknij